สู่การทำให้ SMARTSTORE กลายเป็นจริง ~CTC DX solution สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในยุคปฏิรูปดิจิตอล (DX) ~

บริษัท อิโตชู เทคโน โซลูชั่น คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
ทีมส่งเสริมธุรกิจดิจิตอล CVS ทีมผู้บริหารอาวุโสฝ่ายวิศวกร (Team Head Senior Executive Engineer)
ทากาฮาชิ ฮิเดกิ (Takahashi Hideki)

SMARTSTORE ของ CTC พุ่งเป้าหมายไปที่การปฏิรูปดิจิตอล ( DX ) ของธุรกิจค้าปลีก

“ลูกค้าที่มาที่ร้านจะรับสินค้าจากชั้นวางของ และเดินถือออกผ่านประตูเท่านั้น จำนวนเงินจะถูกนับโดยอัตโนมัติเนื่องจากการชำระเงินเสร็จสิ้นด้วยการใช้งานสมาร์ทโฟนในมือ และไม่จำเป็นต้องต่อแถวจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เก็บเงิน” “ข้อมูลเส้นทางการเคลื่อนที่ และข้อมูลพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าจะถูกรวบรวมและวิเคราะห์ผ่านระบบคลาวด์ โดยผ่านกล้องและเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งในร้าน และการตลาด เช่น สินค้าที่จัดรายการพิเศษจะเปลี่ยนแปลงตามยอดขาย ข้อมูลที่แนะนำตามคุณสมบัติของลูกค้าจะส่งไปยังสมาร์ทโฟน ซึ่งสามารถทำได้ในเวลาที่เหมาะสมโดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนคน” – –
“SMARTSTORE” ซึ่งพลิกโฉมร้านค้าโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและระบบอัตโนมัติ กลายเป็นจริงได้ด้วยวิธีเหล่านี้
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางธุรกิจที่มีอยู่เดิมให้เป็นระบบดิจิตอล และระบบอัตโนมัติให้เกิดขึ้นได้จริง และ DX (Digital transformation) คือ หลักสำคัญของธุรกิจ CTC นอกจากนี้เรายังได้เตรียมโซลูชั่น สำหรับ SMARTSTORE ซึ่งรับผิดชอบหน้าที่ทำ DX ของธุรกิจค้าปลีกอีกด้วย
 ในโซลูชั่น SMARTSTORE ของ CTC มีลักษณะเด่น คือ เป็นแบบ RaaS การเน้น DMP และสามารถนำไปใช้งานได้อย่างรวดเร็วด้วยการลงทุนต่ำ ทากาฮาชิ ฮิเดกิ ผู้พูดได้แนะนำคุณสมบัติ รวมถึงผลการทดลองการสาธิตจากร้านค้าจริง ดังนี้

โซลูชั่นสำหรับธุรกิจค้าปลีกที่กำหนด RaaS เป็นภาพรวมทั้งหมด

“OMO (Online Merges with Offline) การรวมกันของออฟไลน์กับออนไลน์ เป็นกฎทางธุรกิจใหม่ในยุคถัดจากดิจิตอล” คุณทากาฮาชิกล่าว
CTC ขอนำเสนอ “CTC DX Solution” เพื่อสร้าง OMO โดยรวมเทคโนโลยีขั้นสูงหลายอย่างเข้าด้วยกัน และเพื่อใช้ DX สร้างมูลค่าธุรกิจใหม่ให้เกิดขึ้นจริงผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมด เช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสินค้าคงคลัง บันทึกการดำเนินการ ฯลฯ
 CTC DX Solution จะขยายพื้นที่การนำไปใช้งานสู่ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจการเงิน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจการผลิตและสาธารณะ แต่ในขั้นแรก “CTC DX Solution for Retail” (ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ) สำหรับธุรกิจค้าปลีก ได้เข้าสู่ขั้นตอนการทดลองและสาธิตแล้ว โดยมีซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายยา ร้านจำหน่ายเสื้อผ้า ฯลฯ เป็นเป้าหมายแรก
ดูเหมือน SMARTSTORE ที่ผ่านมา มักจะถูกพูดถึงในบริบทของการประหยัดเจ้าหน้าที่ประจำร้าน การลดต้นทุน และอื่นๆ แต่คุณทากาฮาชิเน้นว่า “สิ่งที่จำเป็นในธุรกิจค้าปลีกตอนนี้คือ DX แม้แต่ในโซลูชั่นของ SMARTSTORE CTC ก็มีการกำหนดภาพรวมเป็นแบบ RaaS ไว้”
 RaaS (Retail as a Service) หมายถึง “การทำให้เป็นบริการค้าปลีก” หนึ่งในกลยุทธ์ RaaS คือ การสร้างมูลค่าใหม่กับประสบการณ์การซื้อสินค้าในร้านค้าจริง โดยเชื่อมโยงร้านค้าจริงกับออนไลน์อย่างแนบแน่น การให้ข้อมูลที่ถูกรวบรวมในร้านค้าจริงแก่บุคคลที่สาม เช่น ผู้ผลิต ฯลฯ และการทำให้การบริการ B to B เป็นแหล่งรายได้ใหม่ของธุรกิจค้าปลีก เป็นหนึ่งในการจัดการของ RaaS
 “ในการทดลองสาธิตที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต เราได้ดำเนินการวิเคราะห์คุณสมบัติตามข้อมูลที่วัดได้ เช่น จำนวนลูกค้าที่เข้ามาในร้าน วิเคราะห์การซื้อซ้ำของผู้ซื้อ ทำให้มองเห็นผลลัพธ์ดังกล่าวที่เข้าใจง่าย และยังได้รับประสบการณ์จริงจากการบริการ B to B ที่พนักงานอธิบายให้แก่บุคคลที่สาม ในขณะที่ดูแดชบอร์ดไปด้วย” คุณทากาฮาชิ กล่าว
 CTC กำลังออกแบบ SMARTSTORE โดยให้ความสำคัญกับการตลาดที่เชื่อมโยงไปสู่การสร้างธุรกิจใหม่

ลงทุนต่ำ ติดตั้งไว ทำได้จริงด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีที่หลากหลาย

CTC DX Solution for Retail” (ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบของแพลตฟอร์มที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด เช่น การให้คำปรึกษาว่าต้องการให้เกิดอะไรขึ้นจริง โดยผ่าน DX SMARTSTORE RaaS กลุ่มของอุปกรณ์ที่ติดตั้งในร้านจริง เช่น กล้อง AI เซ็นเซอร์ ระบบการจดจำใบหน้า ฯลฯ แอพพลิเคชั่นสำหรับผู้บริโภค เช่น การลงทะเบียนสมาร์ทโฟน และสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านจออิเล็กทรอนิค และ AI / IoT / Dashboard / Big Data
การบริการที่เป็นรูปธรรม มี 4 อย่าง คือ DMP, IoT Data Marketing, CTC smart phone cash register CTC, walk-through payment
“โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริการ Smart phone cash register และ walk-through payment เรากำหนดราคาต่ำ เมื่อเทียบกับบริษัทอื่น สามารถนำไปใช้งานด้วยการลงทุน 1/5 ถึง 1/6 แอพพลิเคชั่นสำหรับผู้บริโภคก็เช่นกัน เป็นโซลูชั่นที่ตระหนักถึงการลงทุนต่ำและติดตั้งได้ไว เช่น สามารถรวมเข้ากับแอพพลิเคชั่นสมาร์ทโฟนที่มีอยู่เดิม” คุณทากาฮาชิกล่าว
 องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดใน DX ที่ดำเนินการใช้ข้อมูลขั้นสูง คือ DMP (Data Management Platform) CTC ได้พัฒนา “แพลตฟอร์มการกระจายข้อมูล” นี้ล่วงหน้าในคลาวด์แพลตฟอร์ม Microsoft Azure เป็นหลัก ภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท Microsoft
 ความร่วมมือไม่ได้มีแค่ Microsoft เพียงบริษัทเดียว แต่เป็นการผสานพลังของบริษัทขนาดต่าง ๆ และตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย DX ของธุรกิจค้าปลีก เช่น WingArc1st Inc. ของประเทศญี่ปุ่นซึ่งสามารถจัดการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้แดชบอร์ดเป็นเวลาหลายปี ITRI (The Industrial Technology Research Institute) สถาบันวิจัยของประเทศไต้หวัน ที่มีความสามารถทางเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมในการวิจัยและพัฒนาพื้นฐานด้านไอที CloudPick (云拿科技) บริษัทสตาร์ทอัพของประเทศจีนซึ่งชำนาญในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกล้องและเซ็นเซอร์และการชำระเงินแบบ walk-through Volterra บริษัทสตาร์ทอัพของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นที่รู้จักใน Edge computing ซึ่งจัดการการใช้งานมัลติคลาวด์ (Multi Clound) ฯลฯ
“CTC หลุดพ้นจากตำแหน่ง “IT Vendor” และเปลี่ยนแปลงไปสู่ “Solution Aggregator” เรารวบรวมโซลูชั่นจากบริษัทต่างๆ ประเมินและตัดสิน ผสานเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมเข้าด้วยกัน และทำงานร่วมกันอย่างกว้างขวาง เพื่อช่วยแก้ปัญหาทางธุรกิจของลูกค้าและสร้างธุรกิจใหม่ ๆ” คุณทากาฮาชิกล่าวอย่างแข็งขัน