การจัดงาน CTC Forum 2019
บริษัท อิโตชู เทคโน โซลูชั่น คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (ITOCHU Techno-Solutions Corporation) ผู้แก้ไขปัญหาสังคมด้วยเทคโนโลยี

บริษัท อิโตชู เทคโน โซลูชั่น คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
President & Representative Director
คิคุจิ ซาโตชิ (Satoshi Kikuchi)

บริษัท อิโตชู เทคโน โซลูชั่น จำกัด
President & CEO
ฟุจิโอกะ นากาคิ (Nagaki Fujioka)

คีย์เวิร์ดซึ่งเป็นที่น่าจับตามองในปี 2019 คือ “5G” และ “Edge Computing”

วันที่ 25 ตุลาคม 2019 ได้มีการจัดงาน “CTC Forum 2019” ขึ้นที่โรงแรมโตเกียว แกรนด์พรินซ์ ชินทาคานาวะ โดยมีบริษัท อิโตชู เทคโน โซลูชั่น คอร์ปอร์เรชั่น เป็นผู้จัดงาน

CTC Forum เป็นกิจกรรมขนาดใหญ่ที่สุดสำหรับลูกค้า เพื่อให้ทุกท่านได้ค้นพบวิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบและธุรกิจที่ทุกท่านประสบอยู่ ผ่านการบรรยายกรณีตัวอย่าง โดยองค์กรของลูกค้า และการอบรมโดย CTC และองค์กรพาร์ทเนอร์ ซึ่งงานในครั้งนี้เป็นงานที่จัดต่อเนื่องจากปีที่แล้ว ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า2,500 คน จึงมีความครึกครื้นเป็นอย่างมาก

ใน Forumมีการบรรยายมากถึง 88 รายการใน 1 วัน ครอบคลุมทุกหมวดหมู่เทคโนโลยีล่าสุด เช่น “5G, AI, IoT, Big Data, Mobile, Cloud, Robotics, Xtech, Security, Management, Global, การพัฒนา Agile/DepOps” เป็นต้น

นอกจากนี้ ในพื้นที่จัดแสดงเดียวกันยังมีการออกแสดงถึง 97 บูธ รวมองค์กรที่ให้การสนับสนุน 62 บริษัท

อันดับแรก ขอแนะนำเนื้อหาการบรรยายพื้นฐาน (Keynote speech) ให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านได้รับฟังก่อน

คิคุจิ ซาโตชิ ประธานกรรมการบริหารบริษัท อิโตชู เทคโน โซลูชั่น คอร์ปอร์เรชั่น และฟุจิโอกะ นากาคิ ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัท อิโตชู เทคโนโซลูชั่น อเมริกา อินคอร์ปอร์เรชั่น ทั้ง 2 ท่าน รวมถึงผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือในญี่ปุ่น 3 บริษัท ได้กล่าวถึงองค์ความรู้จากหลากหลายแง่มุมรวมระยะเวลาเกือบ 2 ชั่วโมง

ในส่วนนี้เราจะขอนำส่วนหนึ่งของเนื้อหาดังกล่าวมาอธิบาย โดยแบ่งออกตามคีย์เวิร์ดเป็น “5G”, “Local 5G”, “IoT”และ“Edge Computing”

ตลาดใหม่ขนาดใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นโดย 5G

“5G” ระบบการเชื่อมต่อใหม่ล่าสุด เริ่มใช้ที่เกาหลีใต้กับอเมริกา เมื่อปี 2019 จากนั้นแพร่หลายไปยังอังกฤษจีน เป็นต้น ที่ญี่ปุ่นเองก็กำลังจะเริ่มให้บริการกันอย่างจริงจังมากขึ้นตามลำดับ ตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิ ปี 2020 เป็นต้นไป

5G เมื่อเทียบกับ 4G มีความเร็วในการเชื่อมต่อมากกว่าถึง100 – 1,000เท่า ลักษณะเด่น คือ “ความเร็วมากกว่าปกติ” “การเชื่อมต่อจำนวนมากในเวลาเดียวกัน” “ความล่าช้าต่ำกว่าปกติ” เมื่อครั้งที่ 3G พัฒนาขึ้นเป็น 4G Network Content ถูกเปลี่ยนจากเสียงและภาพ ไปสู่ภาพเคลื่อนไหว/เกม และการส่งข้อมูล (Data Transmission) ดังนั้นเทคโนโลยีล่าสุดอย่าง 5G จึงถูกคาดหวังอย่างมาก ว่าจะทำให้เกิดตลาดใหม่ แล้วอุปสงค์ใหม่จะเป็นเช่นไร

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของ “อุปสงค์ใหม่” ก็เช่น การให้บริการประเภทการฉายภาพวิดีโอ เพื่อให้ผู้บริโภครู้สึกถึงประสิทธิภาพการชมไลฟ์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนการรักษาพยาบาลทางไกล                การให้บริการสาธารณะใหม่ อย่างการดับเพลิง/ตำรวจรวมถึง Smart Store Smart Factoryและ Smart City เป็นต้น ช่วยเหลือในด้านกระบวนการทางธุรกิจ เช่น อุตสาหกรรมการผลิตการกระจายสินค้าและกิจการค้าปลีก เป็นต้น เป็นระบบอัตโนมัติที่สามารถทำงานได้เอง และสามารถนำมาใช้ได้ในทางปฏิบัติจริงโดยมี IoT เป็นฐาน

ประธานคิคุจิประกาศว่า “จนถึงตอนนี้ CTC ได้รับการตอบรับที่ดีเป็นอย่างมากด้วยการสร้างและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางIT ซึ่งในยุคสมัยของ 5G พวกเราจะเสริมสร้างความสามารถในการพัฒนารวมไปจนถึงแอพพลิเคชั่นที่ทำงานบนโครงสร้างพื้นฐานเหล่านั้นด้วย และจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกับลูกค้าเพื่อสรรสร้างแบบจำลองธุรกิจ (Business Model) ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงต่อไป”

สนับสนุนการเสริมความแข็งแกร่งของ “Local 5G” ด้วยเช่นกัน

ที่ญี่ปุ่น “Local 5G” กำลังเป็นที่จับตามอง เนื่องจากช่วยให้องค์กรทั่วไปและหน่วยงานท้องถิ่น ได้รับการจัดสรรแบ่งความถี่ออกเป็นพื้นที่ตามที่จำกัดไว้ และใช้งานเป็นเครือข่ายไร้สายที่บริหารจัดการได้ด้วยตนเอง Local 5G เป็นเทคโนโลยีสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงพลังในสร้าง Smart Factory บนพื้นฐานของ IoT และยังมีอิทธิพลต่อการสรรสร้างในท้องถิ่นอีกด้วย
ประธานคิคุจิกล่าวด้วยท่าทีกระตือรือร้นว่า “CTC ได้เริ่มพิจารณาการใช้งาน Local 5G กับลูกค้าหลายบริษัทอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว แต่ไม่ว่าอย่างไร ก็ยังถือว่าเป็นความท้าทายใหม่ที่เชื่อมโยงไปสู่ Digital transformation (DX:การปฏิรูประบบดิจิตอล) ซึ่งจะทำให้กระบวนการทางธุรกิจที่มีอยู่แล้วเป็นระบบดิจิตอลแบบอัตโนมัติที่สามารถทำงานได้เอง”

IoT Solution มุ่งเป้าหมายไปที่ “Easy & Fast”

ฟุจิโอกะ ประธานกรรมการจาก CTC อเมริกา นำเสนอว่า “IoT ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราเชื่อมโยงกับอินเตอร์เน็ต และสามารถควบคุมสองทางได้เอง ซึ่งมี Solution หลายตัวของ CTC เปิดให้ใช้งานแล้วในแต่ละประเทศ” ยกตัวอย่างเช่น การให้บริการแพลตฟอร์ม IoT ที่รวบรวมข้อมูลการตรวจจับแบบคาดการณ์ ซึ่งสามารถสร้างระบบที่นำข้อมูลของเซ็นเซอร์หลากหลายประเภทหลากหลายชนิดที่ใช้ตามโรงงานขึ้นไปเก็บไว้บนคลาวด์ได้อย่าง Easy & Fast
ด้านการสนับสนุนทางไกลให้กับสถานที่ปฏิบัติงานจริง ก็ได้มีการนำแพลตฟอร์ม AR (Augmented Reality) แบบ SaaS เข้าไปใช้ในแต่ละประเทศทั่วโลก และสร้างผลงานการทำงานอย่างต่อเนื่อง นี่เป็นกลไกที่เมื่อผู้ปฏิบัติงานในสถานที่จริงสวมใส่แว่นตาอัจฉริยะและปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมงานที่อยู่ในสถานที่ที่ห่างไกลออกไปจะมองหน้าจอคอมพิวเตอร์ไปพร้อมกับออกคำสั่งได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ซึ่งแสดงประสิทธิผลในด้านต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพการบำรุงรักษาในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมหนัก ลดระยะเวลาการตรวจสอบและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับวิศวกรภาคสนามในงานก่อสร้างและประกันภัย เป็นต้น

Edge Computing เองก็ “Easy & Fast” ได้ ด้วยองค์กรพาร์ทเนอร์ที่ให้ความร่วมมือ

สิ่งที่คาดไม่ได้เมื่อต้องการเผยแพร่พัฒนาIoT อย่างจริงจังก็คือEdge Computing

หากคุณเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เทอร์มินอลจำนวนมากเข้ากับคลาวด์โดยตรง จะส่งผลให้สายที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารล่มได้ จึงจำเป็นต้องมีระบบที่ประมวลผลที่ต้นทาง (Edge) ก่อนนำข้อมูลขึ้นไปยังคลาวด์ Edge Computing สามารถสร้างขึ้นได้หากรวมเทคโนโลยีที่มีอยู่เข้าด้วยกัน แต่การทำงานจะมีความซับซ้อนยุ่งยากและนำมาซึ่งค่าใช้จ่ายในการควบคุมจัดการที่สูงมาก

ดังนั้น CTC จึงร่วมมือกับ “Volterra” องค์กรสตาร์ทอัพในซิลิคอนแวลลีย์ อเมริกา เริ่มให้บริการ Solution ที่ทำให้ Edge Computing มีความ Easy & Fast ได้จริง

ประธานคิคุจิให้คำมั่นสัญญาว่า “CTC ได้ตั้งเป้าหมายต่าง ๆ ขึ้นตั้งแต่ปี 2018 เป็นแผนการบริหารงานระยะกลางของปี 2020 อาทิ ‘การท้าทายสู่การเป็น No.1Cloud Integrator’, ‘การสร้างการมีตัวตนอยู่ที่เห็นได้ชัดในด้านเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐาน’ เป็นต้น และจะต้องทำสิ่งเหล่านี้ให้สำเร็จลุล่วงภายในปี 2020 โดยจะใช้จุดแข็งของ Multi-Vendor เชื่อมคลาวด์ของระบบแกนหลักที่เป็นระบบเฉพาะของ CTC เข้ากับคลาวด์ของ Vendor สำคัญ เช่น AWS และ Microsoft Azureเป็นต้น พร้อมกับตรวจสอบสภาพแวดล้อมของเครือข่ายไฮบริดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของลูกค้าแต่ละแห่งจนแน่ใจก่อนก่อนที่จะทำการบูรณาการ (Integration) ต่อไป”

 

บริษัท อิโตชู เทคโน โซลูชั่น คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
President & Representative Director
คิคุจิ ซาโตชิ (Satoshi Kikuchi)

บริษัท อิโตชู เทคโน โซลูชั่น จำกัด
Executive Director
บริษัท อิโตชู เทคโน โซลูชั่น อเมริกา อินคอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
President & CEO
ฟุจิโอกะ นากาคิ (Nagaki Fujioka)