CTC Global Thailand x Robotic Process Automation

วันนี้เรามาเรียนรู้กันแบบสบายๆในเรื่องของเทคโนโลยี่ที่กำลังก้าวเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานของพวกเรา ช่วงนี้บางท่านอาจได้ยินคำว่า Robotic Process Automation (ปกติเราจะใช้ตัวย่อเป็น RPA) …..แล้วคำๆนี้ มันคืออะไรกันแน่ เรามามาหาคำตอบกันครับ

RPA คือ รูปแบบของกระบวนการจัดการทางด้านธุรกิจอัตโนมัติโดยมี software มาช่วยในการทำงานและจัดการ อธิบายแบบง่ายๆคือการที่เราให้ software มาช่วยทำงานแทนมนุษย์ในบางงาน ซึ่งทำให้เวลาในการปฎิบัติงานลดลง ดังนั้นทำให้ผลผลิต (Output) ของการทำงานเพิ่มมากขึ้น ทั้งยังทำให้การผิดพลาดเนื่องจากการกระทำของมนุษย์ลดลง (Human error) แต่ก่อนจะไปคุยในรายละเอียดในครั้งหน้า ทางบริษัทขอแนะนำผู้ร่วมธุรกิจกับบริษัท ชื่อ UIPATH ครับ โดยทาง บริษัท ซีทีซี โกลบอล (ประเทศไทย) ได้ร่วมพัฒนาธุรกิจในประเทศไทยกับ UIPATH มาตั้งแต่ UIPATH เปิดตัวในแถบเอเชีย ทั้งนี้สืบเนื่องจาก บริษัท ซีทีซี โกลบอล (ประเทศไทย) เป็นบริษัทในเครือ บริษัท อิโตชู เทคโน-โซลูชัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (CTC) อันเป็นบริษัทชั้นนำทางด้าน IT/ Telecommunication ในประเทศญี่ปุ่น โดยทางบริษัทมีทั้งทีมพัฒนาระบบ ทีมวิเคราะห์ระบบ ทีมจัดการโครงการ

กลับมาในเรื่อง RPA โดยทั่วไปเราจะเรียก software มาช่วยในการทำงานและจัดการกระบวนการต่างๆ ว่า โรบอท Robot หรือ ก็คือ แรงงานดิจิทัล (Digital labor) ที่ทำงานตามแนวทางและคำสั่งโดยไม่มีวันหยุดและไม่เหนื่อย ซึ่งทาง UIPATH เป็นผู้สร้างแรงงานดิจิทัล (Digital labor) นี้แหละ ท้ายสุดขอนำเสนอวีดีโอแนะนำ UIPATH เป็น Soundtrack ครับแต่ฟังเข้าใจง่ายครับ

โดยครั้งหน้าเราจะมาเข้าในรายละเอียดว่า แรงงานดิจิทัล (Digital labor) นี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้อย่างไรครับ