CTC Global Thailand x Robotic Process Automation episode 2: The COVID19

วันนี้เรามาต่อภาคสองกันนะครับ ว่ากันในเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดการระบาดของไวรัส Covid-19 ซึ่งทำให้เกิด ปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “New Normal”

ผู้คนต้องแยกกัน การสนทนา การติดต่อสื่อสารต้องมีระยะห่าง ทางการแพทย์และสาธารณะสุขก็มีผลกระทบมากมายเช่น การเพิ่มมากขึ้นของ กระบวนการด้านเอกสาร การจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ การตรวจวิเคราะห์ เนื่องจากต้องมีการคัดกรอง ผู้ติดเชื้อ ผู้เข้าข่ายติดเชื้อ ผู้ที่คิดว่าตัวเองติดเชื้อ ซึ่งมีผลทำให้เกิดงานเอกสารมากมายที่ต้องจัดการ การสะสมของงานที่เป็นลักษณะทำซ้ำๆ ในขณะที่บุคลากรมีจำนวนเท่าเดิมหรือลดลงเนื่องจากติดเชื้อระหว่างปฎิบัติงาน

         Robotic Process Automation (RPA) ของ UIPTAH จึงเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข ทั้งในแง่ของการลดเวลางานเอกสารต่าง ๆ กระบวนการคัดกรอง กระบวนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยเจ้าหุ่นยนตร์ที่อยู่ใน RPA software นี้แหละครับ ที่ทำงานแบบไม่มีวันเหนื่อย ทั้งยังทำงานตลอดเวลา และทำงานตามข้อกำหนดที่เราสั่งไว้อย่างไม่มีข้อผิดพลาด

นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไม จึงลดเวลาการทำงานลงไปได้อย่างมากมาย ขออนุญาตแปะวีดีโอของทาง UIPATH ไว้ในโพสต์นี้นะครับ เป็นภาษาอังกฤษแต่ เสียงชัดและเข้าใจง่ายครับ

 

ขอขอบคุณ UIPATH THAILAND นะครับที่สนับสนุนวีดีโอดีๆแบบนี้ครับ