ในเทศกาลหิมะซัปโปโระ ครั้งที่ 71 บริษัท อิโตชู เทคโน โซลูชั่น คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด จะเริ่มทดสอบและให้บริการ AI ChatBOT

ในเทศกาลหิมะซัปโปโระ ครั้งที่ 71    บริษัท อิโตชู เทคโน โซลูชั่น คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (CTC) จะเริ่มทดสอบและให้บริการ AI ChatBOT โดยจะให้บริการ 3 ภาษา คือ ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษและ ภาษาจีน เพื่อตอบข้อซักถามเกี่ยวกับข้อมูลสถานที่ในเทศกาล, ข้อมูลโปรแกรมที่มีในเทศกาล  และติดตามรายการของที่สูญหาย ฯลฯ

20 มกราคม 2563

บริษัท อิโตชู เทคโน โซลูชั่น คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

บริษัท อิโตชู เทคโน โซลูชั่น คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (President คิคุจิ ซาโตชิ , สำนักงานใหญ่ :  Chiyoda-ku, Tokyo; ตัวย่อ CTC ) จะเปิดตัวเทศกาลหิมะซัปโปโร่ครั้งที่ 71 ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 เพื่อให้บริการข้อมูลที่เที่ยงตรงแก่นักท่องเที่ยว   โดยจะมีการทดลองใช้ AI ChatBOT ตั้งแต่ 20 มกราคม 2563 เป็นต้นไป  เพื่อตอบข้อซักถามเช่นคำแนะนำสถานที่และโปรแกรมกิจกรรมเทศกาล

AI ChatBOT เกิดจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท อิโตชู เทคโน โซลูชั่น คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (CTC) กับ บริษัทอินทูมิต (Intumit)โดยใช้ระบบสนับสนุนที่เรียกว่า “ SmartRobot” ซึ่งมาจากพื้นฐานการทำงานของ Machine Learning

การให้บริการ

■  ภาษาที่มี: ญี่ปุ่น, อังกฤษ, จีน (ดั้งเดิม) 3 ภาษา

■  วิ ธีใช้: เข้าถึงจากพีซีสมาร์ทโฟน ฯลฯ ด้วยเว็บบราวเซอร์ลิงค์ บนเว็บไซต์ทางการของเทศกาลหิมะซัปโปโร ครั้งที่ 71

■  ระยะเวลาการให้บริการ : 20 มกราคม 2563  (จันทร์) ถึง  29 กุมภาพันธ์ 2563 (วันเสาร์)

■ ลักษณะของคำถามที่รองรับ:

  • คำถามที่พบบ่อยในงาเทศกาลหิมะซัปโปโระ
  • สอบถามเกี่ยวกับสถานที่จัดงาน, โปรแกรมของกิจกรรม และวิธีเข้าร่วมงาน
  • สอบถามเกี่ยวกับรายการที่สูญหายรายการที่สูญหายรายการที่จะค้นหาเป็นต้น

สอบถามข้อมูล

บริษัท อิโตชูเทคโนโซลูชั่น จำกัด

ส่วนประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์ : 03-6203-4100

โทรสาร  : 03-5512-3013

อีเมล      : press@ctc-g.co.jp